داوطلبان، حوزه انتخابیه فومن و شفت،انتخابات،نقدی فرماندار شفت، Archives - صفیر گیلان
داوطلبان درخصوص وعده ها و حرف های که با مردم می زنید دقت کنند/تضمین سلامت انتخابات با عزم متولیان 09 بهمن 1402
در نشست اعضای ستادهای انتخاباتی دو شهرستان حوزه انتخابیه فومن و شفت؛

داوطلبان درخصوص وعده ها و حرف های که با مردم می زنید دقت کنند/تضمین سلامت انتخابات با عزم متولیان

نشست فرمانداران و اعضای هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه فومن و شفت با داوطلبان مجلس شورای اسلامی این حوزه برگزار شد.