دکتر آبتین حیدرزاده- سالمندان -تیم های اورژانس ۱۱۵-اورژانس-تزریق واکسن کووید- ۱۹- Archives - صفیر گیلان
حضور تیم های اورژانس ۱۱۵در مراکز  تزریق واکسن کووید- ۱۹ سالمندان در گیلان الزامی است 18 اسفند 1399
حیدر زاده در جلسه هماهنگی واکسیناسیون سالمندان تحت مراقبت گفت:

حضور تیم های اورژانس ۱۱۵در مراکز تزریق واکسن کووید- ۱۹ سالمندان در گیلان الزامی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صفیر گیلان؛در این جلسه دکتر آبتین حیدرزاده – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  با تاکید بر لزوم هماهنگی، همکاری و تعامل سازمان بهریستی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در خصوص اهمیت مراقبت و کنترل بیماری در گروه های سالمندی و آسیب پذیر تحت پوشش سازمان بهزیستی به خصوص واکسیناسیون […]