رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان،شراره کاوسی،،رشد اقتصادی، ارتقای پروژه ی بهره وری Archives - صفیر گیلان
تحقق اهداف رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ منوط به ارتقای پروژه ی بهره وری است 05 خرداد 1401
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مطرح نمود

تحقق اهداف رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ منوط به ارتقای پروژه ی بهره وری است

صفیر گیلان؛کاوسی توجه به ظرفیت های بالقوه و تولیداتی که صادرات در پی داشته باشند را نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی اعلام کرد و افزود: لازم است پروژه ها ارتقای بهره وری داشته و ظرفیت های خالی را شکوفا کنند که البته بعضی از پروژه ها فراتر از سطح استانی، بزرگ و ملی هستند.