زلیخا صفری، سیدالشهدا ،اربعین حسینی، اربعین،معجزه،قلم،انفجاری،صفیر گیلان Archives - صفیر گیلان
پیاده روی اربعین حسینی معجزه سیدالشهدا در قرن معاصر 06 آبان 1397

پیاده روی اربعین حسینی معجزه سیدالشهدا در قرن معاصر

احتصاصی/صفیر گیلان؛شاید از اربعین و از حضور میلیونی انسانهای عاشق ،کلام به میان اوردن نیازمند داشتن جرات و جسارت  باشد و  گاهی چنین مطالب و تفکر و بیانات در ذهن می ماند و تبدیل به یک خاطره خاص ذهنی فرد می شود و هرگز آدمی جرات بیان و نوشتن چنین صحنه جهانی را ندارد  و یا […]