زنان خانه دار ، بازنشسته،تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
زنان خانه دار هم میتوانند بازنشسته شوند 10 آبان 1400

زنان خانه دار هم میتوانند بازنشسته شوند

صفیر گیلان؛شرایط و مقررات بیمه زنان خانه دار در سازمان تامین اجتماعی بمنظور استفاده از انواع مستمری ها در آینده ، توسط معاون تعهدات اداره کل استان گیلان تشریح گردید .