-فرماندار-محمدی-پست بانک گیلان-اخبار صومعه سرا- پست بانک گیلان-اخبار صومعه سرا- Archives - صفیر گیلان
تقویت اقتصاد روستاها با سوق دادن اعتبارات محقق می شود 28 آبان 1399

تقویت اقتصاد روستاها با سوق دادن اعتبارات محقق می شود

فرماندار صومعه سراگفت:سوق دادن اعتبارات به سوی روستاها علاوه بر درآمد روستائیان موجب تقویت اقتصادی شهرستان می شود.