مدیرتولید شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران ، خبرنگاران گیلانی ،کمک فنر ایرانخودرو ، کرمان موتور ،جام رسانه امی،پیشرفت سایپا،صفیر گیلان،پیشرفت ایران Archives - صفیر گیلان
تامین صدر درصدی کمک فنر کرمان موتور و ایران خودرو در شهر صنعتی رشت(خودرو عظام)/ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار کمک فنر 29 آذر 1402
مدیرتولید شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران در جمع خبرنگاران گیلانی گفت؛

تامین صدر درصدی کمک فنر کرمان موتور و ایران خودرو در شهر صنعتی رشت(خودرو عظام)/ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار کمک فنر

مدیرتولید شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران  وقطعات کمک فنر در شهر صنعتی رشت گفت:کمک فنر تولید شده این شرکت علاوه بر اینکه تمام نیاز بازار ایران (حدود صدرصد ایرانخودرو و کرمان موتور و همچنین ۶۰ درصد سایپا) را تامین میکند به کشور روسیه نیز صادر می شود.