مشترکین خانگی،الگوی مصرف برق،خدمات مشترکین توزیع برق گیلان، Archives - صفیر گیلان
۷۶ درصد مشترکین خانگی گیلان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند 01 شهریور 1401
معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان

۷۶ درصد مشترکین خانگی گیلان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان؛افزود: ۷۶ درصد مشترکین خانگی ما الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و فقط ۲۴ درصد هستند که الگو را رعایت نمی‌کنند که این ۲۴ درصد مشترکین، ۴۴ درصد از میزان برق را مصرف می‌کنند.