کاندیدا،تخلف انتخاباتی،مراجع قضایی،علی فتح اللهی Archives - صفیر گیلان
معرفی کاندیداهای متخلف انتخاباتی به مراجع قضایی 26 خرداد 1400
رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت، خبرداد:

معرفی کاندیداهای متخلف انتخاباتی به مراجع قضایی

فرماندار رشت گفت: علی رغم تذکراتی که‌بارها بیان شده، با بی توجهی تعدادی از کاندیداها همراه بود که تعدادی از آنها به مراجع قضایی معرفی شدند و تعدادی هم در حال معرفی هستند.