کانون پرورش فکری گیلان، اسفندیار ضیایی،جشنواره قصه گویی، جشنواره ،قصه گویی، تقویم ملی Archives - صفیر گیلان
لزوم ثبت جشنواره قصه گویی در تقویم ملی به عنوان یک حرکت فرهنگی 08 اردیبهشت 1400
مدیر کل کانون پرورش فکری گیلان مطرح کرد؛

لزوم ثبت جشنواره قصه گویی در تقویم ملی به عنوان یک حرکت فرهنگی

لزوم ثبت جشنواره قصه گویی در تقویم ملی به عنوان یک حرکت فرهنگی