کشت خشخاش ، کشت خشخاش ،گیلان،فومن،ترک اعتیاد،ژست سیاسی،اصناف،فروش داروی ترک اعتیاد Archives - صفیر گیلان
ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان یک فریب و ژست سیاسی است/اصناف بر عطاری ها ی فروش داروی ترک اعتیاد  بدون داشتن اطلاعات نظارت کند 03 خرداد 1401
سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان در فومن تاکید کرد؛

ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان یک فریب و ژست سیاسی است/اصناف بر عطاری ها ی فروش داروی ترک اعتیاد بدون داشتن اطلاعات نظارت کند

صفیر گیلان؛سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان را یک فریب و ژست سیاسی دانست و گفت: وجود کشوری با تولید انبوه موادمخدر در همسایگی کشورمان را یک چالش بزرگ و مزمن است.