کشف-مواد مخدر-لاستیک- دکتر حیدری آزاد-پلیس-مواد مخدر صنعتی-دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان گیلان-محور ورودی استان گیلان Archives - صفیر گیلان
کشف۱ کیلو گرم مواد مخدر صنعتی  از نوع شیشه در گیلان 13 اسفند 1399
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گيلان

کشف۱ کیلو گرم مواد مخدر صنعتی  از نوع شیشه در گیلان

دبیر شورای هماهنگی  مبارزه با مواد مخدر استان از کشف۱ کیلو گرم شیشه خبر داد.